शाळा प्रवेश प्रक्रिया

शाळा प्रवेश प्रक्रिया

आवश्यक कागदपत्रे

१- जन्म प्रमाणपत्र

२- जात प्रमाणपत्र

३- आधार कार्ड

४- गेल्या वर्षीचा निकाल (विद्यार्थी संचिका)

प्रवेशाची तात्विक तारीख १५ एप्रिल